Algemeen

Het Museum Rijswijk is gevestigd in een statig herenhuis dat omstreeks 1790 is gebouwd. Als bijnaam heeft het Museum Rijswijk de naam ‘Het Tollenshuis’. Rond 1970 kocht de Stichting Museum Rijswijk het pand van de gemeente en werd een grootscheepse restauratie uitgevoerd. Verdere groei van de collectie en activiteiten van het museum leidden in 1994 en in 2012 tot uitbreidingen van het museum. De ingang van het museum is uit glas en staal opgetrokken. Van hieruit heeft men toegang tot de in 2012 gebouwde nieuwe vleugel. Hier zijn onder meer de zalen voor tijdelijke tentoonstellingen, de aula en het museumcafé ondergebracht. Op de eerste verdieping bevindt zich het Rijswijks Historisch Informatiecentrum.

Het monumentale gebouw het Tollenhuis is gedeeltelijk gerenoveerd met toevoeging van nieuwbouw, waarbij is uitgegaan van:

  • Toevoegen Rijswijks Cultuur Centrum met bibliotheekarchief, onderwijsruimten en presentatieruimten;
  • Kantoorruimten voor museum;
  • Keuken;
  • Nieuwe expositievleugel;
  • Nieuw depot.

Museum-Rijswijk-low

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

De installaties van Museum Rijswijk voldeden niet volledig aan het gewenste prestatieniveau. Voor het goed conserveren van de kunst is het behalen van dit niveau van essentieel van belang. De nieuwe installatietechniek zorgt niet alleen voor een betere conservering van de kunst, maar ook voor verbeterde prestaties in het kader van het milieu: CO2 reductie, lager energieverbruik, verbeterde museale prestaties, etc. Het plan van aanpak is door Valstar Simonis opgesteld. Dit lag ten grondslag aan het ontwerp van de nieuwe klimaatinstallaties. De installaties ten behoeve van de klimaatbeheersing van de museumzaal zijn deels op het dak van het nieuwe bijgebouw en deels inpandig gebouwd. De installaties ten behoeve van het Tollenshuis zijn ongewijzigd gebleven (verwarming en natuurlijke ventilatie).