Algemeen

Twee nieuwe schoolgebouwen voor Mavo/Havo/Vwo en Vmbo-bovenbouw. Auto’s worden bij beide gebouwen grotendeels uit het zicht ontnomen door overbouwing. Het Westelijke gebouw krijgt een split-level binnenstraat welke als centrale verkeerszone zal fungeren en het hart van het gebouw vormt.

Het Oostelijke gebouw heeft een centraal atrium met twee clusters voor praktijk- en theorieruimten. Ook is er een sporthal gesitueerd.

Montessori-low

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

Installatietechnisch vraagt dit project ambitieuze duurzaamheidseisen: de luchtkwaliteit voldoet aan Frisse Scholen klasse B, betonkernactivering voor het thermisch comfort, warmteterugwinning en de toepassing van warmte- en koudeopslag in de bodem waar beide gebouwen op aangesloten staan.
Het ontwerp is uitgewerkt in BIM/revit.