Algemeen

Het Minnaert gebouw is een bestaand gebouw van de Universiteit Utrecht en maakt onderdeel uit van het onderwijscentrum. Het gebouw met onder andere droge prakticumlokalen, collegezalen, studielandschap, kantoren en een restaurant wordt gerenoveerd.

Het ontwerp wordt geheel gerealiseerd conform de methode “exploitatiegericht Ontwerpen” van de gelijknamige stichting.

Dit heeft ertoe geleid dat meer focus is gelegd op de flexibiliteit in de toekomst. Zo zal het restaurant binnen een dagdeel omgebouwd moeten kunnen worden naar een examenzaal.

De centrale hal is een belangrijke schakel tussen het Minnaertgebouw, het Buys Ballotgebouw en het Koningsbergergebouw.

Minnaert_P

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

Het gebouw krijgt modernere installaties. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame verlichting en betere en efficiëntere ventilatie. De huidige klimaatklachten zullen tot het verleden gaan behoren. Ook wordt er een aansluiting gemaakt op het WKO-net van de Universiteit Utrecht.

De BREEAM ambitie voor de renovatie is very good. Het pand wordt duurzamer door onder andere een nieuwe klimaatinstallatie, LED-verlichting en het aansluiten op een WKO-systeem.