Het project bestaat uit één complex dat huisvesting biedt aan twee basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, peuterspeelzaal, bibliotheek en eerstelijnszorgfuncties. In het ontwerp zijn wij gekomen tot een kwalitatief hoogstaand gebouw met een gezond en aangenaam binnenklimaat met een energieneutraal gebouwgebonden energiegebruik.

MFA-Kapelle-2

Dit is bereikt door toepassing van een slimme oriëntatie, schuin dak met zonnepanelen, een WKO installatie, LED verlichting, korte kanalen, veel lichtinval, frequentiegeregelde pompen en ventilatoren, stralingsverwarming en CO2 regeling. Voordeel van de korte kanalen is tevens een zeer laag geluidsniveau ten gevolge van de installaties en weinig ruimte benodigd in schachten en plafonds. Hierdoor is het gebouw zowel duurzaam als comfortabel.

 • Warmte- en koudeopwekking geschiedt met behulp van een bodemopslaginstallatie.
 • In de groepsruimten wordt geventileerd op basis van het CO2 gehalte van de binnenlucht. Is een ruimte niet of onderbezet, dan regelt de ventilatie terug en bespaart energie.
 • Het luchtkanaalsysteem wordt zo opgezet dat scherpe hoeken zo veel mogelijk worden vermeden. Hierdoor kan zich geen vuil verzamelen. Tevens zullen voldoende inspectieluiken worden opgenomen om eenvoudig te kunnen reinigen;
 • Speciale afwerking sanitaire toestellen om schoonmaken gemakkelijker te maken; energieterugwinning uit ventilatielucht; zowel koude (zomer) als warmte (winter);
 • Volledig programmeerbaar GBS (waarin vakanties en feestdagen kunnen worden opgenomen); onderhoudsvriendelijke, goed bereikbare en uitwisselbare componenten;
 • Pompen en ventilatoren uitgevoerd met hoog rendement elektromotoren;
 • Toepassen van daglichtafhankelijke armaturen aan de gevelzijde;
 • Hoogfrequente verlichting TL-5;
 • PV panelen;
 • Het pand is met een schuin dag uitgevoerd en zo georiënteerd voor een optimale situatie voor PV panelen;
 • Verlichting schakelen op basis van aanwezigheid en daglicht.

3D_Bouwkundig&Installaties MFA Kapelle

Voor de EPG, is onderstaand de uitkomst: Gemiddelde GPR score: 8,7 (Proceskwaliteit).