Algemeen

Bij het Haaglanden Medisch Centrum is Valstar Simonis al sinds de jaren negentig bij diverse projecten op diverse locaties betrokken.

Recent hebben wij het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding van het vernieuwde OK-complex op de locatie Westeinde verzorgd. Dit betrof de renovatie van de gehele afdeling (zeven OK’s), welke gefaseerd uitgevoerd is, omdat steeds een aantal OK’s in gebruik moest blijven. Het eindresultaat is een state-of-the-art operatieafdeling, waarbij de OK’s zoveel mogelijk uniform zijn uitgevoerd. Gekozen is voor relatief grote opdekplenums op de OK’s zelf. De maat van het opdekplenum werd mede bepaald door het grote aantal instrumententafels bij neurologische ingrepen.

In het verdere verleden zijn door ons diverse projecten gerealiseerd, zoals de SEH en poliklinieken, keuken, uitbreiding radiotherapie, studie naar opslag van warmte- en koude in de bodem, ambulancepost en apotheek (in het zogenaamde Jacobus bouw). Verder zijn de revisietekeningen van het gehele ziekenhuis door Valstar Simonis gedigitaliseerd.
MCH-Westeinde-low

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

In het oog springend zijn twee aspecten van het OK-renovatieproject.
Als eerste is dat de enorme sprong voorwaarts in de kwaliteit van de operatie omgeving die met deze renovatie behaald is. Alle state-of –the-art technologie is weer voorhanden.
Ten tweede is de gefaseerde uitvoering van het renovatie project een bijzonder complexe “operatie” geweest. Maar wel goed geslaagd en zonder problemen bij de door functionerende OK’s binnen het complex.
Een grote slag is ook gemaakt in de verduurzaming en flexibiliteit van de installaties. Verduurzamen door goede energie terugwinning te introduceren en door nauwkeurige meet- en regelvoorzieningen die geen overbodige energie verspilling toestaan. Flexibiliteit door een zeer modulaire opzet (helder en gestructureerd) van de installaties die aanpassingen en onderhoud goed mogelijk maken. Daarmee wordt de bedrijfsvoering nog betrouwbaarder en ook kosten efficiënter.