Algemeen

Het Letterkundig Museum is gehuisvest in het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek.

Wegens het grootschalig renoveren, is het Letterkundig Museum gedurende een periode van drie jaar gesloten geweest. De renovatie heeft geleid tot extra ruimte voor tentoonstellingen en een helder en transparant gebouw. De vides en glaskappen zorgen voor een grotere ruimtelijkheid, meer zicht en licht.

Ook het Kinderboekenmuseum werd in deze renovatie meegenomen.

Letterkundig-Museum_P

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

In het plafondontwerp is de bandrasterstructuur gehandhaafd die zo kenmerkend is voor het gebouw. Om een evenwichtig beeld te bereiken zijn de brede velden met geperforeerde platen regelmatig verdeeld door smalle stroken en vlakke platen waarin alle technische componenten, zoals anemostaten, armaturen, sprinklers en overige artefacten integraal zijn opgenomen. In technische zin betreft het een energievriendelijk klimaatplafond met lage watertemperatuurverwarming en hoge watertemperatuurkoeling. En een comfortgunstige ‘lage’ luchttemperatuurregeling met efficiënte warmteterugwinning.

Letterkundig-Museum_P1

In verband van het museale karakter van het gebouw zijn de extra hoge plafonds van de zalen voorzien van een akoestisch vlakke afwerking. Omdat het hoge plafond boven de centrale ruimte niet voor onderhoud te bereiken is, wordt het centrale plafond verlicht door specifieke ‘uplight’ pendelarmaturen. De portretten van auteurs worden verlicht door ‘wallwashers’ die in het systeemplafond zijn opgenomen. In de expositiezalen wordt gebruik gemaakt van spanningsrails.