Algemeen

Het Kinderdagcentrum De Walnoot en Mythylschool De Theramiek biedt ruimte aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Het Kinderdagcentrum stimuleert alle aspecten van de ontwikkeling, zodat het kind zich optimaal kan ontplooien.

Vrolijke primaire kleuren geven aan de buitenkant een weerspiegeling van het binnen gebeuren. Twee grote liften met kooideuren aan beide zijden zorgen voor een effectief verticaal transport in het gebouw en van de drie bouwlagen. Een groot aantal groeps- en sanitaire ruimten is voorzien van een tilliftsysteem, inclusief de ruimten behorende bij het zwembad.

Walnoot-binnen-low

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

Door het toepassen van een zeer beperkte vrije ruimte boven het verlaagd plafond in de verblijfsruimten was de realisatie van een extra verdieping mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan.
In het kader van duurzaamheid, de hygiëne en de bescherming van de cliënten is het gehele gebouw voorzien van vloerverwarming. Het gehele gebouw wordt mechanisch geventileerd (toe- en afvoer) door middel van twee luchtbehandelingssystemen met warmteterugwinning. De ventilatielucht wordt in de zomersituatie ook gekoeld.
Voor een aangenaam klimaat in de speelzalen boven het inpandige zwembad zijn deze ruimten aanvullend voorzien van vloerkoeling.