AFAS Live (Heineken Music Hall) is de enige locatie van deze omvang in Nederland die speciaal is ontworpen voor versterkte (pop)muziek. De kenners geven aan dat geluid nergens zo goed klinkt als in de grote zaal (Black Box). Een zaal geschikt voor 5.000 personen overbrugt het gat tussen de theater/poppodia en Ahoy/Ziggo Dome. Een bezoek aan AFAS Live is voor liefhebbers van live muziek een totale beleving. De diverse horeca uitgiftepunten bieden bezoekers voorafgaand aan het concert de mogelijkheid een hapje of drankje te nuttigen. Als afsluiter kan men in de Beat Box nog nagenieten van een after show tijdens een borrel.

HMH-Black-Box-low

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

De installatie-opzet van AFAS Live kenmerkt zich door een zeer efficiënte opzet. De benodigde volumes voor de technische installaties zijn grotendeels binnen de bouwkundige schil opgenomen. Zo bevindt de volledige luchtbehandelingsinstallatie voor de zaal en de foyers zich in een “dubbele wand” (feitelijk een langgerekte technische ruimte) grenzend aan de grote zaal: het “black box theatre” . De luchtbehandelingskasten zijn voorzien van een recirculatiemogelijkheid om zo energiezuinig mogelijk te kunnen opstarten (de zaal op de juiste condities brengen voor aanvang voorstelling). Via plenumbakken voorzien van nozzels wordt de ventilatielucht vanuit de wanden ingeblazen. Hierdoor is de ruimte volledig vrij gehouden van kanalen, hetgeen een grote flexibiliteit geeft voor het gebruik van de hal. De koeling is pas later toegevoegd, na een commercieel succesvol eerste jaar. Uiteraard waren de installaties hierop voorbereid.

Deze opzet van de installaties heeft een nauwgezette afstemming vereist met de akoestisch adviseur.

HMH-Feest-low

Een bijzonder aspect vormen de brandveiligheidsinstallaties. In nauw overleg met de brandweer zijn deze voorzieningen tot stand gekomen. De black box is voorzien van een dubbeldakconstructie waarin rook- en warmteafvoervoorzieningen zijn opgenomen. De dubbeldakconstructie was nodig vanwege akoestische redenen (beperking geluid naar de omgeving).

Voorts is voorzien in:

  • Een hoge druk blusinstallatie ten behoeve van de brandweer;
  • Een sprinklerinstallatie in de foyers en overige omringende ruimten van de black box;
  • Ontruimingsinstallatie;
  • Brandmeldinstallatie met  als speciale voorziening lineaire optische melders in de black box.

Voor de warmte-opwekking is aangesloten op de stadsverwarming. Aansluiting op een eventueel centraal koelsysteem van het nutsbedrijf bleek niet rendabel.

Met dit project is een nieuwe standaard gezet voor “muziektempels” van deze omvang.