Algemeen

Het project betrof de nieuwbouw van twee vleugels aan het bestaande gemeentehuis. Het bestaande gemeentehuis is voorzien van nieuwe en betere installaties.

Berkelland-binnen-low

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

Het project had als doelstelling om binnen budget een zo groen mogelijk imago te krijgen. Omdat door de grote hoeveelheid glas, de kleine massa en de beperkte mogelijkheden voor geluidsreductie en de gevraagde regelbaarheid per 1,8 m, het niet mogelijk was om betonkernactivering toe te passen, is gekozen voor een systeem met minimale ventilatie in combinatie met plafondinductieunits en vloerkoeling ter plaatse van de gevels. In de middengebieden (vergaderzalen) is een VAV-systeem toegepast. Overstekken op de zuidgevel en een print op het glas zorgen voor een grote reductie van de koelbehoefte.

Om in de warmte- en koudebehoefte van het bestaande en nieuwe gemeentehuis te voorzien wordt restwarmte- en koude van de fabriek van Friesland Campina Foods gebruikt. Valstar Simonis heeft dit in de ontwerpfase bedacht, de business cases gemaakt, gesprekken gevoerd om blokkades weg te nemen en het ontwerp verder uitgewerkt. Het gebouw is zodanig ontworpen dat wanneer de fabriek ooit weg gaat, de binneninstallatie van het gemeentehuis eenvoudig kan worden aangesloten op warmte- en koude opslag in de bodem.

De uitdaging was om installaties, naast duurzaam, zo onopvallend mogelijk weg te werken in het ontwerp. Dit is gelukt door een optimale samenwerking met de architect in de VO fase. Belangrijk onderdeel in het VO was een apart hoofdstuk waarin alle ‘groene’ aspecten van het ontwerp overzichtelijk zijn opgesomd.
Naast de reguliere ontwerpopdracht is een (BOA) nulmeting gedaan aan het bestaande pand, en is een energielabel voor de gemeente verzorgd.