Algemeen

De nieuwbouw van het Fioretti College in Hillegom is een schoolgebouw voor voortgezet middelbaar beroepsonderwijs en biedt onderdak aan de opleidingen Economie, Techniek (onder andere voertuigtechniek) en Zorg & Welzijn. Ook is voorzien in ruimten voor een buitenschoolse opvang en een dansschool. Het project bestaat uit een hoofdgebouw en een sportgebouw.

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

Uitgangspunt bij de bouw van de gebouwen was flexibiliteit, comfort en een gunstige exploitatie. Duurzaamheid stond hierbij hoog in het vaandel. Het ontwerp van de installaties speelt hierop in. Het gebouw is voorzien van een gebalanceerde mechanische ventilatie waardoor warmteterugwinning mogelijk wordt. Extra invulling aan comfort en duurzaamheid is gegeven door toepassing van energieopslag in de bodem in combinatie met een warmtepompinstallatie. De basis van de klimaatinstallatie is gevormd door een betonkernactiveringsysteem.

Vanwege de situering nabij een fabriek van Draka Interfoam is de realisatie een aantal maal stil komen te liggen. Dit heeft gezorgd voor vele locatiestudies en planaanpassingen. Uiteindelijk is de nieuwbouw toch op deze locatie gesitueerd.

Foto's: Ronald Tilleman