Algemeen

Gebouw C van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is onderdeel van het monumentale complex Woudestein. Dit complex bestaat uit een aaneenschakeling van gebouwen die gebouwd zijn in de periode van 1965 tot 1970. Aansluitend op de restauratie van gebouw A is gebouw C gerestaureerd gedurende het studiejaar 2011 - 2012. Gebouw C omvat de belangrijkste collegezalen van Woudestein (totaal 29.000 studenten), een omvangrijke entreehal (100 meter lang en 14 meter hoog) met algemene voorzieningen en een terreinverdieping met ondermeer voorzieningen voor de facilitaire dienst van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
De collegezalen zijn aangepast aan de vraag naar kleinere zalen, zodat meer probleemgestuurd onderwijs in kleinere groepen kan plaatsvinden. Het gebouw herbergt daarnaast nog steeds een aantal grote zalen, die zwaar gemoderniseerd zijn. Onderdeel van de modernisatie van alle zalen is de aanpassing van de audiovisuele voorzieningen.

EUR-C-binnenl-low

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

Het gebouw moest een beter binnenklimaat en nieuwe gebruikersfuncties krijgen. Dit terwijl het vooral ook duurzamer moest worden. Hiervoor zijn in goed overleg diverse alternatieven afgewogen.

Een integrale aanpak tussen de architectuur, bouwkunde, bouworganisatie (planning) en installatietechniek hebben geresulteerd in een doordacht en uitvoerbaar verbeterplan. Na de budgetgoedkeuring door het CvB is het ontwerp in Revit BIM in een DO en bestek uitgewerkt, integraal aanbesteed en binnen planning gerealiseerd. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in een interdisciplinair samenwerkingsverband CEAC-DC.
In dit Design Consortium participeren Frishert CEAC, ABT en Valstar Simonis in gelijk aandeel en hebben tot doel om integraal kwalitatief hoogwaardige renovatie projecten te realiseren zoals deze.

Logistiek
Gebouw C (collegezalengebouw) is een samenhangend, specifiek onderdeel van het oorspronkelijke functionalistisch ensemble (opgeleverd 1968 - 1970) op de campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het is een typisch onderwijsgebouw dat in totaal ruim 2300 collegestoelen biedt. Op een volle collegedag maken tot 10.000 studenten gebruik van het gebouw.
Van tijd tot tijd wordt de grote C-hal benut voor de marketing van studentenactiviteiten, voor feesten en soms voor groot ceremonieel. De enorme schaal van de C-hal met zijn majestueuze vide en betonnen zuidgevel behoort tot de belangrijkste iconen van het Monument Woudestein.

EUR-C-collegezaal-low

CO2 footprint
Naast de tijdige en kwalitatief hoogstaande oplevering van het gebouw heeft de met BIM en LEAN behaalde efficiëntie er ook toe bijgedragen dat het project zeer milieuvriendelijk is uitgevoerd. Dit bleek uit het “Onderzoek naar Bouwverkeer en Luchtkwaliteit 2012” van de stadregio Rotterdam, waarbij van vijftien grote projecten de emissies (CO2, NOx en fijnstof) in kaart zijn gebracht en het project C gebouw als beste naar voren kwam.

Klimaat en duurzaamheid
Als eerste is het gebouw zelf aangepakt. Zo is de isolatie van de gevels aanzienlijk verbeterd door de ramen te vervangen met modern hoogrendement isolatieglas. De uitkragende gevels en vloeren zijn thermisch geïsoleerd. Het volledige dak is extra geïsoleerd en wordt als “groen dak” afgedekt met een isolerende mossedumlaag. Schuifdeuren naar buiten zijn vervangen door energiebesparende tourniquets en aanvullend zijn anti-tochtvoorzieningen op strategische posities in het gebouw aangebracht.

Naast verlies van kostbare warmte komt de verbeterde gebouwschil vooral ook het comfort in het gebouw ten goede. De ramen in de gevels waar direct de zon op valt zijn uitgevoerd met een zonwerende coating. Dit nauwelijks zichtbare filter laat wel het zichtbare licht door, maar houdt meer dan de helft van de zonnewarmte buiten, zodat er veel minder koeling nodig is.

Naast bouwkundige maatregelen is het gebouw uitgerust met slimme en energie-efficiënte installaties. Vraag- en behoeftegestuurde regelingen beperken de energievraag tot het strikt noodzakelijke. Aanwezigheid- en CO2- gestuurde ventilatie, via korte en ruim bemeten luchtkanalen, bieden een hoog leefcomfort en verlagen de koel- en ventilatorenergie.
Voldoende lucht voor een frisse leeromgeving; maar dan alleen wanneer het nodig is.

Intelligente aanwezigheid- en daglichtgeregelde verlichtingsschakelingen beperken de branduren en lichtintensiteit wat resulteert in een langere levensduur en besparing van elektra.

Op het dak, boven de technische installaties, is een groot PV-cellen dek aangebracht (80.000 WP) die een belangrijk deel van de elektriciteitsbehoefte voorzien.