Header Erasmus Mc 20190418 Erasmus 6384 Lr

Erasmus MC Rotterdam

Doelstelling van dit project

Eread, wat staat voor Erasmus MC Research & Education Accommodation Development, is het programma rond de huisvesting van Onderzoek & Onderwijs (O&O) in het Erasmus MC. Het betreft een grootscheepse renovatie van verschillende O&O-gebouwen, waarvan het resultaat aansluit op de toekomstvisie van het universitair medisch centrum.

Rotterdam
Erasmus MC
Ector Hoogstad
22.900 m2

Een inspirerende leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers

Het O&O-gebied bevindt zich hoofdzakelijk in de witte ‘Faculteitstoren’ en verschillende gebouwen in de laagbouw daaromheen. De vernieuwing van de huisvesting is een zeer complexe en omvangrijke opgave, die tot circa 2030 gaat duren.

In Eread Laag komt er een inspirerende leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers. Een in de eerste plaats functioneel, maar zeker ook een uitnodigend en herkenbaar gebouwcluster waarbinnen de opleidingen zich goed kunnen etaleren en waar tegelijkertijd ook kruisverbanden ontstaan.

Tijdens de renovatie blijft het gebouw in gebruik, dit betekent dat er veel aandacht is voor een goede fasering van de werkzaamheden.

Goede fysieke en visuele verbindingen

In het ontwerp komt dit tot uitdrukking door goede fysieke en visuele verbindingen en een aantrekkelijke variatie aan plekken en voorzieningen. De gedeelde functies en ontmoetingsplekken komen samen op het kruispunt van de horizontale as van het onderwijscentrum en de verticale as van de faculteitstoren.

Kortom:

  • Een ‘state of the art’ vaardigheidscentrum, in het hart van het onderwijscentrum
  • Veilige leeromgeving voor zorgprofessionals en studenten
  • De 7e Science Gallery ter wereld; wetenschap in samenhang met kunst en cultuur, te delen met de samenleving
  • Centraal vergadercentrum en ruimte voor spontane ontmoeting
  • Centrale koude opslag voor de research

 

Foto's / Beelden: Guido Pijper / Erasmus MC

In het ontwerp komt dit tot uitdrukking door goede fysieke en visuele verbindingen en een aantrekkelijke variatie aan plekken en voorzieningen. De gedeelde functies en ontmoetingsplekken komen samen op het kruispunt van de horizontale as van het onderwijscentrum en de verticale as van de faculteitstoren.

Kortom:

  • Een ‘state of the art’ vaardigheidscentrum, in het hart van het onderwijscentrum
  • Veilige leeromgeving voor zorgprofessionals en studenten
  • De 7e Science Gallery ter wereld; wetenschap in samenhang met kunst en cultuur, te delen met de samenleving
  • Centraal vergadercentrum en ruimte voor spontane ontmoeting
  • Centrale koude opslag voor de research

 

Foto’s / Beelden: Guido Pijper / Erasmus MC

HET PROJECT IN BEELD