Algemeen

Uitbreiding en renovatie van theater- en congrescentrum Orpheus. Wij hebben de bestaande theaterzaal verbouwd en het gebouw uitgebreid met een theater/concertzaal voor 1.200 bezoekers, inclusief foyer, nieuwe artiesten- en publieksvoorzieningen. Ook is het congrescentrum uitgebreid en een parkeergarage voor 500 auto’s gerealiseerd.

Theater-Orpheus-Signing-low

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

Vanaf het Programma van Eisen moest worden gewerkt met een tamelijk krap taakstellend budget. Elke wijziging, zowel qua installaties als qua bouwkundige opzet, werd direct op de financiële consequentie beoordeeld, vaak zelfs voordat de installatie-technische wijzigingen werden uitgevoerd. Hierdoor kon snel worden gereageerd op elk ontwerpvoorstel binnen het ontwerpteam.

Bij Orpheus is de verlichting zodanig ontworpen dat deze exact voldoet aan de esthetische eisen van de architect, maar ook aan de lichttechnische eisen én de financiële randvoorwaarden. Het extreem lage achtergrondgeluid voor de nieuwe theaterzaal is uniek in Nederland (en zelfs in Europa). Dit stelde zeer hoge en ongebruikelijke eisen aan de installaties. Het resultaat van alle ontwerpinspanningen is dat in deze zaal géén installatiegeluid hoorbaar is.

Theater-Orpheus-zaal-low

Toegepaste duurzaamheidsmaatregelen
Voor de renovatie en uitbreiding van theater- en congrescentrum Orpheus is gekozen voor ondergrondse warmte- en koude-opslag en het behoud van aanwezige bomen.

Hoogwaardige koude energie wordt in de winter opgeslagen in een watervoerende zandlaag diep onder de grond. Een pomp brengt het grondwater in de zomer naar boven. De kou wordt via een warmtewisselaar onttrokken aan dit water. Daarna gaat het verwarmde water weer de bodem in. In de winter kan het verwarmde water weer dienen als voorverwarming. Een tweetal warmtepompen zorgt voor het energievoordelig opwarmen van het al voorverwarmde water. Er is sprake van een gesloten systeem dat voortdurend onder druk wordt gehouden. Zo kan er geen vervuiling van het grondwater optreden.