Algemeen

Codarts is een in Rotterdam gevestigde internationale school die hoogwaardig kunstvakonderwijs aanbiedt op het gebied van muziek, dans en circus. Op de locatie aan het Kruisplein tegenover het vernieuwde Centraal Station zijn de voormalige opleidingen van de Rotterdamse Dansacademie, de HAVO/VWO voor muziek en dans en het Rotterdams Conservatorium ondergebracht. De hogeschool telt ongeveer 1.000 studenten, met 50 nationaliteiten, en circa 340 medewerkers. De opleidingsfaciliteiten zijn ondergebracht in een hoogbouw die deels voor en deels over het Concert- en congresgebouw de Doelen is gebouwd. Zo ontstaat een gestapelde driedeling bestaande uit een concertgebouw, congresgebouw en hogeschool. In Codarts zijn tal van bijzondere ruimten opgenomen; zoals: theaterzalen, dansstudio's, muziekruimten (doos- in- doos) en studiecellen. Daarnaast zijn de ondersteunende functies als kantoorruimten, kantine en een bibliotheek aanwezig in dit bijzonder gebouw.
Het samenvoegen van de functies vraagt een subtiele balans in de routing. Enerzijds moet contact en interactie worden gestimuleerd, anderzijds is separatie, om verstoring te voorkomen, geboden. De routing was derhalve een belangrijk ontwerpvraagstuk, waarbij het ontstaan van een labyrint moest worden vermeden. De drie gebouwdelen hebben door afwisseling in transparantie en kleur ieder een eigen ‘stemming’ meegekregen. Het onderwijsdeel is het meest introvert.

Bij het project Codarts/de Doelen hadden we te maken met twee gebruikers, elk met hun eigen belangen. In feite was hier sprake van 2 projecten rondom hetzelfde object, die daardoor uiteraard invloed hadden op elkaar.

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

De installaties worden gekenmerkt door een uitgekiende mix van functionaliteit, efficiency en energievriendelijk. De binnenstedelijke geluid-belaste locatie vragen zeer uitgebreide geluidwerende voorzieningen. Deze zijn efficiënt en integraal in het gebouw en de installaties versleuteld. Zowel voor het geluid van buiten naar binnen, maar ook van binnen naar buiten en tussen ruimten onderling. De muziek- en lesruimten worden bijvoorbeeld om deze reden ruim geventileerd, zodat het mogelijk is om met gesloten ramen te werken. Door toepassing van warmteterugwinning en stadsverwarming is de behoefte voor primaire energie desalniettemin laag gehouden.

Per gebruikstypologie is een toegespitst installatieconcept aangebracht:

  • Muziek: geluid reducerend, stil;
  • Dans: vrije, open dansoppervlakken, waar klimaatkwaliteit hoog en regelbaar is per ruimte;
  • Theater: stil en flexibel;
  • Onderwijs: Fris en comfortabel;
  • Kantoren: Functioneel en flexibel;
  • Algemene publieke ruimten: flexibel en open.

De inpassing van de installaties in het hoge gebouw zijn wel doordacht en functioneel flexibel, waardoor er geen prominente installaties merkbaar en zichtbaar aanwezig zijn maar wel het effect. Nu het gebouw al weer enige jaren in bedrijf is, hebben kleine aanpassingen en verbouwingen plaats gevonden en voldoet het totaal nog steeds erg goed.