Brede School de Lotus betreft een multifunctioneel gebouw met 18 lokalen voor 3 basisscholen, een kinderdagverblijf en een multifunctionele media-ruimte. Het gebouw is ca 3.300 m2 groot en heeft een duurzaam karakter.

Bredeschool de Lotus-5

Samen met architect Topos en constructeur Pieters Bouwtechniek is een integraal en volledig BIM model uitgewerkt tot en met gedetailleerd en gematerialiseerd besteksniveau (LOD 400). Gewerkt is met het programma REVIT. Het model is tot in elk detail uitgewerkt, waarbij alle installaties (E/W/ Sanitair/transport) zijn opgenomen. Hierdoor is een volledig uitgewerkt en gecoördineerd ontwerp ontstaan.

Bredeschool de Lotus-8

Het model is tijdens de ontwerpfasen gebruikt om het verwachtingspatroon van de opdrachtgever beter af te stemmen. Ook zijn er clash controles uitgevoerd via het programma Solibri. Dit heeft geleid tot een ontwerp dat geen aanlopers meer bevat en wat zeer makkelijk maakbaar is door de uitvoerende partijen. De aanbestedingssom lag 10% onder de directieraming, mede door de volledige mate van uitwerking van de aanbestedingsstukken. In de bouwfase zijn er geen aanlopers geweest.

3D_Installaties_2 De Lotus

Tijdens en na de ontwerpfasen is het model in DWFX formaat beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever en gebruikers, zodat zij via het gratis programma Autodesk-Vieuwer door het gebouw konden lopen om te kijken hoe het gebouw eruit komt te zien. Het gebouw zelf is voorzien van het comfoSchool systeem. Klimaatklasse A wordt hiermee bereikt voor wat betreft de ventilatiehoeveelheden. Duurzaamheidsscore GPR 7.4 (over-all).