Algemeen

De St@art biedt ruimte aan het nieuwe kantoor en educatief centrum van de Apenheul en het Natuurhuis. Naast een kantoor vinden bedrijven en organisaties er bijvoorbeeld een uitstekende locatie voor zakelijke bijeenkomsten. De St@art beschikt over een state-of-the-art auditorium, met ruimte voor 350 bezoekers, en verschillende vergaderlocaties. Het centrum biedt, eventueel in combinatie met een bezoek aan de Apenheul, een uitstekende locatie voor symposia en bijeenkomsten van organisaties en bedrijven. Daarnaast heeft het door de aanwezigheid van leslokalen, een atelier en een fototentoonstelling ook een ontmoetingsfunctie voor (natuur)verenigingen, ondernemers, scholieren en bezoekers van de Apenheul en park Berg & Bos. Ook heeft de dierenarts er een ruimte met enkele dierenverblijven.

Apenheul-low

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

De installaties zijn in bouwteamverband ontwikkeld. Het Voorontwerp is door Valstar Simonis opgesteld, het Definitief Ontwerp en het uitvoeringsgerede ontwerp zijn door BAM Techniek uitgewerkt.
Duurzaamheid stond vanaf het begin van het ontwerp voorop. Met betonkernactivering is een prettig leefklimaat gerealiseerd. Daarbij is de betonkernactivering ook voor bezoekers aanschouwelijk gemaakt door deze gedeeltelijk zichtbaar te maken onder een glazen paneel. De betonkernactivering is gekoppeld aan een bodemopslagsysteem voor warmte en koude. Vanwege de ligging van het gebouw in een waterwinning was toepassing van open bronnen niet toegestaan. Daarom is gebruik gemaakt van een gesloten bronnensysteem.
De moderne T5 verlichting, geschakeld op aanwezigheid en daglichtafhankelijk gedimd, zorgt voor een prettig en energiezuinig licht.