Agora Theater

Agora Theater

OMSCHRIJVING VAN DIT PROJECT

Het Agoratheater valt op door de bijzondere bouwkundige vormgeving. Het gebouw is vormgegeven als een gefacetteerd sculptuur met een huid die door de wisselende perforaties een caleidoscopisch effect creëert. Binnen is het gebouw georganiseerd rond een verticale foyer, gelegen onder een groot daklicht. De verschillende niveaus zijn verbonden door brede trappen, die vanuit ieder punt in de foyer zichtbaar zijn. De overzichtelijke opzet maakt oriëntatie eenvoudig, waardoor bezoekers hun bestemming moeiteloos kunnen vinden.

In het gebouw is een grote zaal met een vaste stoelopstelling en een kleine zaal met een vlakke vloer en schuiftribunes. Voor gebruik als vergader- en congrescentrum zijn bovendien multifunctionele zalen beschikbaar, die met scheidingswanden opdeelbaar zijn.

Lelystad
Gemeente Lelystad
UN Studio
7.000 m2

Installaties, flexibiliteit & duurzaamheid

Om in te kunnen spelen op het multifunctionele gebruik, zijn ook de installaties opgedeeld in evenveel zones als er indelingsmogelijkheden zijn. Deze zones zijn weer koppelbaar als scheidingswanden worden verwijderd. Door de bijzondere architectuur worden zware eisen gesteld aan de uitmondingen van installaties in de gevel en op de daken. Zo ontstonden op het gebouw geen schoorstenen, ventilatiepijpen of (koel)apparatuur en zijn in de gevels geen roosters of openingen aangebracht. Alle voorzieningen zijn onder de geperforeerde huid aangebracht, waarbij de oppervlaktes en perforatiegraad nauwkeurig zijn afgestemd op het bouwkundig ontwerp.

Onze opdracht

De gefacetteerde gevel gaf ook het ontwerpen van hemelwaterafvoorzieningen een geheel nieuwe dimensie. Doordat de facetten onder “dubbele hoeken” staan, is de route van het regenwater grillig. Ook de knikken van de in de facetten aangebrachte goten staan onder verschillende hoeken, waardoor de dimensionering van deze goten plotseling een vraagstuk op zich was geworden. Valstar Simonis heeft de dimensionering voor haar rekening genomen en heeft samen met de bouwkundig aannemer de praktische oplossingen van de goten uitgewerkt.

Ook vermeldenswaardig is de verlichtingsinstallatie in het gebouw. Door gebruik te maken van gekleurde (LED) verlichting is het mogelijk de verschillende zaaltoegangen ieder met hun eigen kleur te accentueren. Bezoekers kunnen door de gangen met de juiste kleur te volgen de eigen zaaltoegang vinden. De intensiteit is regelbaar, zodat begin en einde van voorstellingen met deze verlichting kan worden aangegeven. Daarnaast zijn de foyers voorzien van bijzondere verlichting in nauwe samenwerking met de architect.

HET PROJECT IN BEELD