Wij zetten onze kennis maximaal in voor een gezonde en houdbare wereld

Valstar Simonis ziet de noodzaak om onze samenleving duurzaam te maken. Daarom werken we aan comfortabele, flexibele gebouwen die onze leefomgeving niet belasten. Of die daar zelfs positief aan bijdragen. Hoe bereiken we dit?

Comfort

Een gebouw waarin je met plezier woont, werkt of recreëert, behoudt zijn waarde. Comfort draagt bij aan de gezondheid en productiviteit van mensen. Gebouwinstallaties helpen daarbij, maar wij vinden: hoe minder, hoe beter. Door op een maatschappelijk verantwoorde wijze te ondernemen, biedt Valstar Simonis haar medewerkers een solide en prettige basis om consistent met bovenstaande visie te adviseren.

Minder energieverbruik

Verlaging van het energieverbruik is van groot belang voor het milieu. En, ook gezien de alsmaar stijgende energieprijzen, geldt dit ook voor elke organisatie en bedrijf. We helpen opdrachtgevers en eindgebruikers te kiezen voor de beste energiebesparende oplossingen.

Flexibiliteit

Als een gebouw eenvoudig kan worden aangepast aan veranderende functies, is het ook duurzaam. Dit vraagt om inventief ontworpen installaties.

Gebruiksfase

Voor een lange levensduur moet het installatieontwerp zijn afgestemd op de gebruiksfase. Daarom moeten de installaties eenvoudig kunnen worden onderhouden en beheerd.

Effectief en efficiënt water- en materiaalgebruik

Ook effectief en efficiënt water- en materiaalgebruik hoort bij een duurzaam gebouw. Wij zorgen voor een goede balans tussen installatietechnische en bouwkundige voorzieningen. Op basis van de levensduurkosten (Life Cycle Analysis) maken we de juiste afweging voor de beste oplossing.