Het grensvlak waar de mens en techniek samen komen boeit mij. Binnen de utiliteitsbouw, maar met name binnen de gezondheidszorg. De mens heeft voor zijn welbehagen, maar ook om zijn functie te kunnen uitoefenen techniek nodig. Naast verlichting, ventilatie en temperatuur zijn voorzieningen als aansluitpunten voor data, medische gassen, intercom, zorgcommunicatie, elektrische voedingen voor apparatuur nodig om van een ruimte een kantoor of een behandelkamer te maken. Het met de opdrachtgever en toekomstige gebruiker mee (mogen) denken over werkprocessen en logistieke processen, waarbij ervaring van eerdere projecten wordt ingezet, maakt het geheel tot een leerzaam en boeiend proces. Een proces waarbij buiten bestaande kaders gedacht mag en moet worden en waardoor grote betrokkenheid bij het project voor mij vanzelfsprekend is.