"Mijn speciale aandacht hebben gebouwen die iets bijdragen aan de maatschappij"

Ontwerpen doe je niet alleen; ook de inbreng van architect, constructeur, bouwfysicus, bouwprojectmanager en niet te vergeten de opdrachtgever/gebruiker zelf zijn van belang om tot een integraal en daarmee optimaal (comfortabel, duurzaam en binnen budget) resultaat te komen. In mijn rol als installatieadviseur richt ik mij vooral op elektrotechnische installaties, inclusief telematica, beveiliging en smart buildings. Daarnaast heb ik een sterke affiniteit met kwaliteitsdenken en risicomanagement.

In de afgelopen ruim dertig jaar heb ik aan de meest uiteenlopende projecten gewerkt, zoals ziekenhuizen, scholen, theaters, computercentra voor banken/verzekeraars en de Belastingdienst, kantoorgebouwen met vernieuwende werkplekconcepten voor diverse instanties, locaties van Holland Casino en zelfs een verkeerstunnel (Koningstunnel Den Haag). Naast de traditionele aanbestedingswijze heb ik ook ervaring opgedaan met geïntegreerde ontwerpteams (Renovatie Paleis het Loo, Atlasgebouw TU/E) en DBFMO projecten (Het Gelders Huis).

Mijn speciale aandacht hebben gebouwen die iets bijdragen aan de maatschappij, zoals ziekenhuizen (Oncologische afdeling Ziekenhuis Gelderse Vallei), onderwijsgebouwen (Gebouw Orion WUR, Koningsberger gebouw Universiteit Utrecht) en culturele gebouwen (Theater Orpheus Apeldoorn, Entreegebouw Openluchtmuseum, Nationaal Depot CC NL).

Ik neem deel aan enkele netwerken zoals de Lighthouse Club, waarvoor ik lid van het landelijk bestuur en voorzitter van de ledencommissie ben, en de ET2000.