"Minds are like parachutes; they work best when open." (Thomas Dewar)

Integraal Ontwerp en duurzaamheid vinden realistische en haalbare toepassingen in mijn werk als ontwerper. Door mijn brede achtergrond ben ik in staat om vanuit verschillende perspectieven vraagstukken te benaderen. Ik overzie dingen snel en kom tot creatieve oplossingen en een heldere visie.