De vestiging Valstar Simonis Groningen heeft inmiddels een stevige positie verworven in Noord en Oost Nederland. Wij werken aan diverse projecten op het gebied van gezondheidszorg (cure en care), onderwijs, culturele gebouwen, huisvesting van kantoororganisaties en (duurzame) energievoorzieningen. In alle projecten staan thema’s als duurzaamheid en integraal ontwerpen centraal. Projecten met BIM (3D/Revit) zijn inmiddels met succes gerealiseerd en opgeleverd. Naast projecten met installatietechniek in de nieuwbouw- en/of renovatiemarkt, verzorgen wij ook duurzame energievraagstukken voor gebouwen en de bebouwde omgeving.