Vernieuwing rijkskantoor Rijnstraat 8 Den Haag gegund aan consortium BAM, ISS, OMA en Valstar Simonis

Het Rijk heeft de opdracht voor de vernieuwing en exploitatie van de Rijnstraat 8 in Den Haag gegund aan PoortCentraal, een consortium van BAM, ISS en OMA. In dit pand waar voorheen het ministerie van VROM was gevestigd, worden na de vernieuwing het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers gehuisvest. Nieuw is dat het een flexibel rijkskantoor wordt: niet specifiek verbouwd voor één rijksdienst en geschikt voor meerdere organisaties.

Rijnstraat 8 Den Haag is onderdeel van het Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag. Het huidige kabinet heeft grote veranderingen doorgevoerd in de organisatie van de Rijksoverheid. Er wordt verdergaande nadruk gelegd op een efficiënte en effectieve Rijksoverheid en deze veranderingen hebben ook consequenties voor de rijkshuisvesting.

Het project Vernieuwing Rijnstraat 8 houdt de vernieuwing van een bestaand gebouw in. De oorspronkelijke architect van het gebouw is Jan Hoogstad. Hij kreeg halverwege de jaren tachtig de opdracht voor het VROM gebouw. Bij de vernieuwing moet respectvol omgegaan worden met de architectonische kwaliteit van het ontwerp. In de keuze voor het consortium is ook gekeken naar de mate van duurzaamheid (energie, materialen en milieulast tijdens exploitatie).

Het ontwerp voor de transformatie van het gebouw is gemaakt door OMA. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met Ector Hoogstad Architecten, Wessel de Jonge Architecten, YNNO, DGMR, ARUP, BAM Advies & Engineering en Valstar Simonis.

Vernieuwing_Rijnstraat_8_PRESS_1

Het consortium, bestaande uit BAM PPP PGGM, BAM Utiliteitsbouw, BAM Techniek en ISS Nederland, wordt financieel ondersteund door Rabobank International en Allianz Global Investors Europe. Met deze partijen zal naar verwachting in juli financial close worden bereikt. De joint venture tussen BAM PPP en PGGM verschaft het eigen vermogen.

Het integrale pps-contract loopt 25 jaar met een netto contante waarde van 267 miljoen euro. Op 2 juni as. is de ondertekening van het contract in bijzijn van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. De realisatie van de vernieuwing van de Rijnstraat 8 vindt plaats in de periode van 2014 tot en met 2016. Naar verwachting verhuizen begin 2017 de betrokken organisaties naar het vernieuwde pand.