Valstar Simonis beoogd de bewustwording van de specifieke talenten van medewerkers zodat zij zich, meer specifiek, hierop kunnen richten. We zijn daarom een project gestart, genaamd ‘van ambitiewaarden naar cultuurwaarden’. We focussen ons specifiek op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers om zo ook de organisatie te laten groeien. We krijgen hiervoor subsidie van het ESF. We hebben een sterke wens om meer het potentieel aan te spreken en geven hierbij de medewerkers ruimte om als professional te ontwikkelen op het gebied waar de ambitie en het talent liggen. Hierdoor zal het eigenaarschap voor de eigen ontwikkeling bij de professionals groeien, alsmede hun waarde voor de organisatie.