Valstar Simonis is als installatieadviseur betrokken bij het winnend consortium voor de realisatie van Het Gelders Huis.
Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft op 15 januari 2015 het consortium In Domu Nova B.V. i.o. (iDNova) het project
Het Gelders Huis gegund. Dit komt voort uit de aanbestedingsprocedure die op 14 november 2013 middels een aankondiging is gestart. De definitieve contractondertekening, ‘contract close’, is medio februari 2015 gepland. De oplevering is eind 2016.

GeldersHuis3

Het project “Het Gelders Huis” bestaat uit de renovatie van het monumentale Huis der Provinciën, het monumentale naastgelegen Sabelspoort en een nieuwbouw deel, dat ten oosten van het Huis Der Provinciën wordt gerealiseerd. Onder de nieuwbouw komt een parkeergarage. In de nieuwbouw wordt een modern bedrijfsrestaurant gerealiseerd.
In het ontwerp van het Gelders huis zijn transparantie, toegankelijkheid en verbinding belangrijke thema’s die de Provincie wil uitstralen. Dit is terug te vinden in het ontwerp, dat tevens nadruk legt op duurzaamheid en flexibiliteit.
De werkplekken zijn flexibel en transparant. Via hoge ramen en atria valt er veel daglicht naar binnen. De bijzondere gevels met uitstekende constructie fungeren tevens als zonwering.
In het Huis der Provinciën wordt onder andere een vergadercentrum gerealiseerd. De bestaande indeling wordt aangepast en de ruimtes worden voorzien van moderne installaties. Hiervoor is een speciaal klimaatsysteem ontwikkeld waarbij de monumentale wanden en het plafonds in tact blijven. Hierdoor blijft het monumentale karakter behouden en zal er toch sprake zijn van een aangenaam binnenklimaat conform de huidige maatstaven.

GeldersHuis1

Beide gebouwen zullen worden aangesloten op een WKO installatie waarin warmte- en koude zeer energiezuinig wordt opgewekt en gebruik wordt gemaakt van warmte- en koude opslag in de bodem. De binnenplaats van het bestaande, monumentale gebouw, wordt voorzien van een bijzondere mooi vormgegeven overkapping. Hieronder wordt een ruimte geschapen die straks functioneert als het logistieke bronpunt en levendige hart van het gebouwcomplex. Deze overkapping zorgt voor een beperking van het energieverbruik van het gehele complex en maakt dit binnenhof multifunctioneel inzetbaar voor bijeenkomsten.
In de nieuwbouw komen twee atria. De zonnewarmte die in de overkapping van het binnenhof en de twee atria binnendringt wordt via de ventilatielucht teruggewonnen en in de bodem opgeslagen voor gebruik in de winter.
Daarnaast zal het gebouw worden voorzien van energiezuinige verlichting en een efficiënt en energiezuinig klimaatsysteem.

Door te kiezen voor een nieuwbouwdeel in plaats van het behouden van het huidige gebouw op die locatie (Rijnstate) wordt vele malen beter voldaan aan de comforteisen van lucht, licht, ruimte, materiaalgebruik en flexibiliteit. Het gebouw kent een hoge mate van indelings- en gebruiksflexibiliteit waardoor het kan meebewegen met organisatieveranderingen. Zo blijft het decennialang hét provinciehuis met een optimale, eigentijdse functionaliteit en nationale allure.

PPS-contract
De revitalisatie van de bestaande huisvesting en de nieuwbouw vindt plaats in een Publiek Private Samenwerking (PPS) met een DBMO-contract. Bij een DBMO-contract komen ontwerp, (ver- en nieuw)bouw, onderhoud en exploitatie voor een langere periode in handen van één private partij te liggen. De opdracht heeft na ingebruikname van het gebouw een looptijd van twintig jaar. De indicatieve omvang van het nieuwe gebouw komt op basis van vastgestelde uitgangspunten op circa 16.000 m² bruto vloeroppervlak revitalisatie van de bestaande huisvesting (Huis der Provincie en de Sabelspoort) en circa 13.000 m² bruto vloeroppervlak Nieuwbouw inclusief parkeren en beheer en onderhoud van de bestaande parkeergarage Prinsenhof C.

GeldersHuis2

In Domu Nova B.V. i.o. (iDNova)
Het consortium In Domu Nova B.V. bestaat uit:

VolkerWessels Integraal B.V. (integraal projectmanagement)
Team V Architectuur B.V. (ontwerp)
OTH architecten (Het Nieuwe Werken en interieurontwerp)
DGMR (bouwfysica, duurzaamheid en veiligheid)
Karres en Brands Landschapsarchitecten B.V. (stedenbouw en landschap)
Valstar Simonis Adviseurs Installatietechniek (adviseur installaties)
Bartels Ingenieursbureau (constructie)
Bouwbedrijf Wessels Rijssen B.V. (bouw, beheer en onderhoud)
Visser & Smit Bouw B.V. (bouw, beheer en onderhoud)
HOMIJ Technische Installaties B.V. (installaties)
PCH Integrated Facility Management & Services B.V. (facilitair)
Architectenbureau Fritz (adviseur restauratie en onderhoud monument)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs Eric Steinebach en Ronald Gout.