In de april uitgave van FMT Gezondheidszorg is een interview gepubliceerd met vier leden van de NVTG. Onder leiding van Victor Pastoor (Arcadis en NVTG-bestuurslid) spraken vier leden van de NVTG (Deerns, RoyalHaskoningDHV, Valstar Simonis en Sweegers & De Bruijn) over de uitdagingen voor technische installaties in de zorgvastgoed richting 2050. Welke trends en ontwikkelingen zien zij op dit gebied en hoe bereik je als vastgoedmanager in de gezondheidszorg een succesvolle energietransitie?

Wilfried van Mierlo vertegenwoordigde Valstar Simonis en signaleert dat naast trends als verduurzaming en digitalisering van technische installaties de roep om innovatie ook steeds luider klinkt.  Daarnaast gaat Wilfried van Mierlo ook in op zijn standpunt dat de energietransitie steeds meer uitdraait op een continue worsteling tussen benodigde financiering versus beschikbare middelen: hij is van mening dat een lange termijnplan en gefaseerde realisatie de oplossing vormen.

Dit is de link naar het volledige artikel in FMT Gezondheidszorg.