Gerenoveerd hoofdgebouw universiteitscampus in het teken van innovatie en techniek

TUE Hoofdgebouw

De TU Eindhoven kiest bij de renovatie van haar hoofdgebouw voor continuïteit. De ontwerpvisie van het ontwerpteam RSVP (bestaande uit Team V Architectuur, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, bureau Peutz en Valstar Simonis) voorziet in de handhaving van de beeldkwaliteit van architect Van Embden uit de jaren ’60. Het zestien bouwlagen tellend pand krijgt naast een nieuwe en eigentijds inrichting energiezuinige installaties en een zeer isolerende glazen vliesgevel.

In de ontwerpvisie wordt centraal in het gebouw een nieuwe, verbindende trap voorgesteld die vanuit de zogeheten rode loper (het geheel van verbindende routes via loopbruggen op de campus) onregelmatig en zigzaggend naar de bovenste verdieping loopt. Door de TU wordt de haalbaarheid van een foodcourt in het hoofdgebouw onderzocht. Ook is het de ambitie van de TUE om het  vernieuwde hoofdgebouw een rol als proeftuin te geven. Onder meer het Intelligent Lighting Institute (ILI) zou het pand willen gebruiken als living lab voor onderzoek en testen.

De opzet van Team RSVP is op verschillende criteria beoordeeld. Hun integrale ontwerpvisie kwam het beste tegemoet aan eisen als duurzaamheid, innovatie, huisvestingsconcept en financiële onderbouwing. De TU/e had in haar opdracht gevraagd om het oorspronkelijke beeld van de drie-eenheid Vertigo, Hoofdgebouw en Potentiaal te behouden.

In de nieuwe situatie gaat het totale vloeroppervlak van het hoofdgebouw terug van 44.500 m2 terug naar 42.000m2. De uitgangspunten zijn onder meer optimaal hergebruik, maximaal gebruik van daglicht en het voorkomen van energieverspilling.

Vice-voorzitter Jo van Ham van het College van Bestuur is buitengewoon opgetogen over de ontwerpvisie. “We hebben expliciet gevraagd om een gebouw dat een inspiratie is voor haar bewoners en gebruikers. Het moet mooi en robuust zijn en tegelijk techniek uitstralen. De inrichting moet  mensen stimuleren om te ontmoeten en samen te werken. Dit zijn voor onze universiteit zeer belangrijke condities.”

Het hoofdgebouw wordt vanaf half januari gesloopt en gesaneerd tot op het betonskelet. De uithuizing van alle gebruikers is al volop aan de gang. De hele wederopbouw start naar verwachting halverwege 2016. Tussen nu en medio 2016 zal het definitieve ontwerp tot stand komen. Medio 2018 zou het hoofdgebouw weer in gebruik zijn.