Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)

Aanvragen vanaf 4 januari 2021

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maakt vandaag (30 november) bekend dat de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) vanaf 4 januari 2021 kan worden aangevraagd. Deze uitkering is bedoeld voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen, voor zowel primair als voortgezet onderwijs, te verbeteren. Het gaat hierbij vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Alleen gemeenten kunnen deze uitkering aanvragen vanaf 4 januari tot en met 30 juni 2021.

Voor alle voorwaarden rondom deze uitkering verwijzen wij naar de website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.