Nog even en de nieuwe Radartoren op Schiphol kan in gebruik genomen worden. Afgelopen week is de randapparatuur geplaats. Wat houdt het project in en wat hebben wij hierin betekend?

Wat?

De huidige radartoren van Schiphol, TAR-West, is de belangrijkste leverancier van niet-coöperatieve (primaire) radarinformatie voor de luchthaven. TAR-West voorziet verder de Approach Control (naderingsverkeersleiding) en de Tower Control (lokale verkeersleiding) van actuele lokale informatie.

Waarom?

Het huidige radarstation is in 1995 in gebruik genomen en het radarsysteem nadert het einde van zijn technische levensduur.

Zowel onderdelen als technische expertise voor het systeem zijn een schaars goed geworden. Daarnaast voldoet de geleverde dekking niet meer aan de gestelde operationele eisen en ontneemt de omringende bebossing steeds meer het ‘zicht’ van de radartoren.

radartorenWanneer?

Om de kwaliteit van de surveillancedekking te kunnen blijven waarborgen, moet het nieuwe radarstation uiterlijk 2016 gereed zijn.

Uitgangspunt hierbij is dat LVNL gedurende één jaar het nieuwe en oude systeem naast elkaar kan gebruiken om de nieuwe radar in te regelen en te testen. Voor dit schaduwdraaien moet de huidige TARWest daarom nog tot in 2017 in bedrijf worden gehouden.

Wij?

Valstar Simonis is gevraagd om voor de nieuw te realiseren radartoren het volledige ontwerp (bouwkundig, constructief en installatietechnisch) te verzorgen. Voor het ontwerp van het constructieve en bouwkundige deel werken wij nauw samen met Pieters Projectbureau. radartoren_1