Middelburg - Vertegenwoordigers van Denys Engineers & Contractors BV uit Moerdijk en de politie tekenden donderdagmorgen 10 juni de overeenkomst voor de bouw van het nieuwe politiekantoor in de Mortiere aan de Althoornweg. De bouwwerkzaamheden starten over ongeveer een maand. Valstar Simonis is verantwoordelijk voor het technisch ontwerp van de alle gebouwinstallaties.

Met deze overeenkomst is een belangrijke stap gezet in het proces naar de nieuwbouw. Sinds de keuze voor EGM architecten en haar technisch adviseur Valstar Simonis is er hard gewerkt. Zo is een ontwerp voor het gebouw gerealiseerd, inclusief een technische plan. EGM architecten, de ontwerpers van het nieuwe kantoor, omschrijven het gebouw als een kameleon: de groen-bruine tinten in het aluminium van de gevel nemen bij veranderende luchten nieuwe kleuren aan. Daarnaast vormen de opmerkelijke gevelperforaties in de vorm van een Zeeuwse knop een tweede verwijzing naar de prachtige Zeeuwse omgeving.

Valstar Simonis tekende voor het technische ontwerp van de gebouwinstallaties, die volledig energieneutraal zullen zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een warmte- en koudeopslag (WKO)--systeem en PV-panelen. Ook is er in het ontwerp de nadruk gelegd op de realisatie van een gezond en comfortabel gebouw voor alle politiemedewerkers.

Aannemer

Na de goedkeuring van het ontwerp is direct gestart met de aanbestedingsprocedure naar een aannemer. Vanwege de omvang van het project is deze Europees aanbesteed. Gelijktijdig werd een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd en verleend. De politie heeft na de aanbesteding gekozen voor Denys Engineers & Contractors BV uit Moerdijk. De aannemer is met de voorbereidingen voor de bouw begonnen. De eerste zichtbare handelingen op het bouwterrein zullen in juli zichtbaar worden. De oplevering staat gepland voor eind 2022.