Op 7 maart 2017, zijn door directeur Michel van Maarseveen van Paleis het Loo en Dikkie Scipio van KAAN architecten de plannen bekend gemaakt voor de grootscheepse renovatie en uitbreiding van Paleis het Loo. Valstar Simonis heeft voor dit project de opdracht voor de advisering van alle  ingenieursdiensten (installaties, bouwfysica, brandveiligheid en constructies). Wij werken daarvoor samen met ingenieursbureau Bartels voor Constructies en DGMR voor bouwfysica en brandveiligheid.

De komende jaren werkt Paleis Het Loo aan een grootscheepse renovatie en uitbreiding. Ruim 30 jaar na de openstelling van Paleis Het Loo als museum is groot onderhoud noodzakelijk. Het groot onderhoud betreft vervanging van technische installaties, klimaatinstallaties en asbestsanering. Tegelijk met deze intensieve renovatie vindt een ondergrondse uitbreiding van Paleis Het Loo plaats. Met een uitbreiding komt er meer ruimte voor wisseltentoonstellingen en publieksfaciliteiten en kan de omvangrijke collectie beter worden gepresenteerd aan de museumbezoekers. De uitbreiding van ongeveer 5000 m2 bvo zal onder het basse cour (voorplein) plaatsvinden. Hier zullen o.a. hoogwaardige museale ruimten worden gerealiseerd voor wisseltentoonstellingen. De vleugels worden ook aangepakt; in de westvleugel zal een kindermuseum komen en in de oostvleugel komt het Oranjemuseum, waar de complete geschiedenis van de oranjes wordt gepresenteerd. De verwachting is dat na de renovatie en uitbreiding het bezoekersaantal zal stijgen van 350.000 naar 500.000 bezoekers per jaar.

Het museum wordt ook verduurzaamd; de ambitie is om het BREEAM-in use certificaat “EXCELLENT”****  te halen.

Vanaf 8 januari 2018 zal Paleis het Loo ‘anders open’ zijn voor publiek. Het hoofdgebouw zal gesloten worden, maar de tuinen, het dak en de restaurants blijven geopend. Medio 2021 zal het nieuwe Paleis haar deuren openen. Tot die tijd zal het team van Valstar Simonis, samen met KAAN architecten, betrokken blijven bij dit prachtige project.

Bekijk hier het filmpje met het ontwerp.