Op 4 februari jl. is het zeer geavanceerde faculteitsgebouw voor Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft opgeleverd. Dit splinternieuwe gebouw bestaat voor het overgrote deel uit laboratoria voor de afdelingen Bionanoscience, Chemical Engineering en Biotechnologie die voldoen aan de allerhoogste eisen op het gebied van trillingen, temperatuurstabiliteit en ventilatie.

De structuur van het gebouw is tot stand gekomen in nauw overleg met de gebruikers en zo ontworpen dat alle randvoorwaarden passend zijn voor hoogwaardig onderzoek van nu en in de komende decennia. Kenmerkend voor de installaties is de flexibiliteit die de installaties bieden. Veel van het onderzoek is continue aan verandering onderhevig. De installaties zijn zeer modulair van opzet en bieden daarmee de mogelijkheid om de vele veranderingen eenvoudig te faciliteren.

Het integrale ontwerpteam bestaande uit Ector Hoogstad Architecten, Aronsohn Management, Pieters Bouwtechniek, Valstar Simonis, ABT en Peutz, is samen met aannemerscombinatie Hurks-Kuijpers/ULC en laboratoriumspecialist Waldner tot dit indrukwekkende resultaat gekomen.