Op 12 december jl. tekenden 26 partijen in de bouw- en vastgoedketen de Malieveldverklaring Emissievrij ontwerpen, ontwikkelen en bouwen. Dutch Green Building Council (DGBC) nam het initatief tot deze ambitieverklaring.

De verklaring werd overhandigd door DGBC-directeur Annemarie van Doorn aan Minister Stientje van Veldhoven tijdens het DGBC Congres ‘Stikstofvrij bouwen en ontwikkelen #hetkanwel’. Valstar Simonis is een van de partijen die graag haar steentje bijdraagt aan het terugdringen van de stikstofemissies.

Al jaren ziet Valstar Simonis de noodzaak om onze samenleving duurzaam te maken en ontwerpen wij comfortabele en flexibele gebouwen die onze leefomgeving niet belasten maar daar zelfs een positieve bijdrage aan leveren.
Het terugdringen van stikstofemissies is daarbij een heel belangrijke opgave. Dit gaat niet zonder slag of stoot maar wij gaan deze challenge graag aan en geloven dat het wèl kan!