Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcenter (NLR) in Amsterdam heeft de fraai gerenoveerde en deels nieuw gebouwde huisvesting in Amsterdam in gebruik genomen. Dit werd feestelijk gevierd samen met het ontwerp/bouwteam.

De locatie Amsterdam bestaat uit meerdere gebouwen, waarvan het merendeel gerenoveerd (6.770 m2) en gemoderniseerd zijn. Een aantal van de gebouwen zijn gesloopt en vervangen door nieuwbouw (6.650 m2). Het complex omvat een kantoorgedeelte en een faciliteitengedeelte (onderzoeksruimten, test- en simulatiehallen, werkplaatsen e.d.), waarbij plaats voor 450 medewerkers gerealiseerd is. Het faciliteitengedeelte behelst voornamelijk simulatievoorzieningen, hiervoor zijn 2 nieuwbouw simulatiehallen gerealiseerd.

Installaties

Het ontwerp van de installaties is flexibel en uniform opgezet. Door deze flexibiliteit zullen tijdens gebruik de gebruikers ook eenvoudig mutaties aan de gebruikersinstallaties kunnen doorvoeren. Daarnaast zijn de installaties redundant en robuust uitgevoerd. Voornamelijk het datanetwerk is robuust uitgevoerd, waarbij meerdere serverruimten en redundante leidingwegen hier zorgen voor een hoge bedrijfszekerheid.

Bij het ontwerpen van de installaties is rekening gehouden met diverse duurzame maatregelen. De WKO installatie met warmte- en koudeopslag in de bodem voorziet in de primaire warmte- en koudebehoefte van het gebouw. De ventilatielucht wordt geregeld middels CO2 detectie, waarbij aan de ene kant een optimaal klimaat en aan de andere een optimaal energieverbruik wordt verzorgd. Het verlichtingsniveau wordt optimaal geregeld door zowel daglicht- als afwezigheidsregeling. De centrale technische voorzieningen zijn in de kelder geplaatst en de ventilatie aanzuigen afblaaskanalen zijn daarbij onzichtbaar verwerkt in bouwkundige zitelementen.

Het ontwerp is integraal in een BIM-model gemodelleerd.