Via het raamcontract dat we hebben met de NS is Valstar Simonis benaderd voor een eerste verkenning van de herinrichting van het door reizigers in 2019 verkozen mooiste station van Nederland: het hoofdstation van Groningen.

 

De opdracht is om, door middel van een studie, een structuurontwerp te maken wat het monumentale gebouw toekomstbestendig maakt. Daarnaast moet het aansluiten bij de gebiedsontwikkeling die op dit moment gaande is en moeten de installaties vernieuwd en duurzamer worden. De studie start met een inventarisatie, een afstemming met diverse partijen en een bureauonderzoek van informatie aangeleverd door architecten en bouwfysici. Ook wordt het onderhoud geïnspecteerd.

Deze opdracht komt naast de opdrachten vanuit de NS om een zestal locaties te ondersteunen bij de WKO installatie.