Valstar Simonis volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet en ook wij hebben de nodige preventieve maatregelen getroffen. Uiteraard om onze medewerkers maximaal te beschermen én tegelijkertijd de belangen van onze opdrachtgevers en relaties zo optimaal mogelijk te behartigen door continuïteit in de projecten te waarborgen.

Zo werkt een groot deel van onze medewerkers vanuit huis. Wij blijven uiteraard bereikbaar en beschikbaar via telefoon, e-mail en Teams.

Eventueel geplande overleggen worden de komende periode zoveel mogelijk vervangen door telefonisch overleg of video-conferentie.

Voor vragen kunt u terecht bij uw adviseur.