Valstar Simonis heeft aan een 4-tal groepen van 15 tot 20 ambtenaren van onder andere de gemeenten Almelo, Noaberkracht, Hellendoorn, Enschede technische ondersteuning gegeven in de vorm van instructiebijeenkomsten. Hierbij werd nader ingegaan op de werking van diverse installaties zoals warmte- en koudeopwekking, luchtbehandeling en verlichting. Daarnaast werd aan de hand van de Erkende maatregelenlijst voor energiebesparing, die zijn oorsprong heeft in het Energieakkoord, nader ingegaan op de randvoorwaarden van de diverse besparende maatregelen. Op deze manier zijn de overheidsfunctionarissen, die met name werken op het vlak van handhaving en toezicht, beter in staat de EED-rapportages te doorgronden en kunnen zij een volwaardigere gesprekspartner zijn bij ondernemers die zij bezoeken.