Tijdens zijn studie “management wetenschappen” aan de Open Universiteit heeft  Rienk Hiddema, adviseur bij Valstar Simonis,  voor zijn afstudeerthesis het plan opgevat om onderzoek te verrichten naar innovatie in de bouw (een verschijnsel binnen de bouwkolom waar maar moeilijk vat op kan worden gekregen).

De bouwsector ziet zichzelf veelal als ambachtelijk en behoudend en heeft moeite om te innoveren. Het onderzoek heeft zich dan ook geconcentreerd op het vinden van de belemmerende  oorzaken om met innovatie aan de slag te gaan.

Tijdens zijn afstudeeronderzoek heeft Rienk vele interviews gehouden met toonaangevende bedrijven in Noord Nederland. De betrokken bedrijven waren zo enthousiast dat er besloten is om met de resultaten uit het onderzoek het innovatiepeil op een hoger plan te gaan brengen. Nog voor de afronding van de  thesis is Rienk met een groot aantal partijen in de regio Groningen gestart en het afgelopen jaar voortvarend  aan de slag gegaan met dit vraagstuk.

De groep bestaat uit opdrachtgevers, ontwerpers/adviseurs en uitvoerende partijen waarbij op een open wijze en buiten bestaande kaders wordt nagedacht over de te nemen stappen. De gedachtegang hierbij is om een samenwerkingsvorm te creëren waarbij innovatie op een natuurlijke wijze op gang komt.

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de resultaten concreet neer te zetten. Hierbij zal het aardbevingsgebied de omgeving vormen waarbinnen deze ontwikkeling plaats zal vinden. Binnen de groep heerst een enorme motivatie en vertrouwen om het initiatief tot een succes te maken. Zodra het initiatief concreet uitgewerkt is zal dit verder gepresenteerd worden.