Artikel uit Installatie & Bouw met onze Algemeen Directeur Wilfried van Mierlo.

Bouwen op Curaçao verschilt in vele opzichten van bouwen in Nederland. Dat blijkt onder andere tijdens de nieuwbouw van het Hospital Nobo Otrobanda in Willemstad. Niet alleen het tropische klimaat, maar ook de logistieke mogelijkheden hebben grote invloed op de te gebruiken bouwmaterialen, bouwwijze én installatietechniek in het algemeen ziekenhuis. Aan het woord zijn Arjan Pleysier, senior adviseur bij Deerns en Wilfried van Mierlo, algemeen directeur bij Valstar Simonis BV, die respectievelijk als adviseur bouwfysica en brandveiligheid en installatieadviseur bij het project betrokken zijn.

Deerns en Valstar Simonis BV maken deel uit van het consortium dat onder leiding van hoofdaannemer Ballast Nedam het Design, Build and Maintain project uitvoert. “Hierbij worden we met de nodige uitdagingen geconfronteerd”, begint Pleysier. “Zo wordt het hart van het gebouw gevormd door een groot, niet-geklimatiseerd atrium, waaromheen verschillende zwaar geklimatiseerde afdelingen worden ingericht.” Om inwendige condensatie door damptransport van buiten naar binnen te voorkomen, heeft Deerns voor de gevels van de OK’s – waar een temperatuur van 18°C wordt verlangd – dampdichte materialen aan de buitenzijde van de gevel geadviseerd.

HNO1

Oostenwind
Hoewel het atrium niet gekoeld wordt, mag de temperatuur hier weinig hoger oplopen dan de buitentemperatuur. “Het ontwerp is hierop afgestemd”, vertelt Pleysier. Curaçao heeft meer dan negentig procent van de tijd te maken met oostenwind. Door die wind via glazen lamellen door het atrium te sturen, wordt een prettig binnenklimaat bereikt, waarbij opwarming door de zon wordt voorkomen.” In principe staan deze lamellen dag en nacht open, vertelt hij, maar bij extreem weer kunnen ze gesloten worden. “De consequentie van de vaste buitenzonwering bij de andere vertrekken is dat niet alleen minder zonlicht, maar ook minder daglicht het gebouw instroomt. Hierdoor hebben we op dit vlak de punten voor een LEED Gold oplevercertificaat, niet behaald. Maar op andere vlakken wordt dit ruimschoots goedgemaakt, bijvoorbeeld op het vlak van akoestiek.”

Beperkt koelvermogen
Inductieunits koelen alle geklimatiseerde ruimtes terug tot maximaal 23˚C, vertelt Van Mierlo. “Speciale sluizen op onderdruk zorgen ervoor dat de warme, vochtige lucht uit het atrium niet kan doordringen richting de afdelingen.” Om alle bouwvocht en – in geval van calamiteiten – vocht uit de lucht af te voeren, zijn alle inductieunits uitgevoerd met een condensafvoer.”

De luchtbehandelingsinstallatie in het ziekenhuis is zodanig opgezet dat het koelvermogen beperkt blijft, ondanks de strenge binnenklimaateis, vertelt hij. “In totaal plaatsen we zo’n 25 luchtbehandelingskasten van verschillende omvang in en op de verschillende vleugels van het ziekenhuis. Een dubbele set warmtewielen per kast zorgt ervoor dat zeer energetisch geklimatiseerd kan worden. De afgezogen, relatief koele en droge lucht wordt benut om de verse buitenlucht voor te behandelen.”

Naast de klimaatinstallaties heeft Valstar Simonis BV onder andere advies uitgebracht over de elektrische installaties, brandmeldinstallatie, verpleeg-oproepsystemen en noodstroominstallatie in het gebouw. Tijdens de uitvoering heeft het bedrijf vooral een controlerende functie. Datzelfde geldt voor Deerns.

HNO

‘Gekoeld water luchtbehandelingsinstallatie houdt Hospital Nobo Otrobanda op temperatuur’

De bouw van het nieuwe Hospital Nobo Otrobanda op Curaçao is in volle gang. Met het state-of-the-art ziekenhuis wil de overheid de gezondheidszorg op het eiland naar een hoger niveau tillen. Het ontwerp grijpt dan ook in al haar facetten terug op de historie, cultuur, klimaat, omgeving én bevolking van Curaçao.

In opdracht van hoofdaannemer Ballast Nedam engineert, monteert en construeert W.G. Trapenberg Air-conditioning Service N.V. de gekoeld waterinstallatie en klimaatregelinstallatie voor het ziekenhuis, inclusief het gekoeld water leidingnet en luchtkanaalwerk. Tevens zorgt het bedrijf voor de installatie van de benodigde luchtbehandelingskasten, koelmachines, koelconvectoren, roosters, enzovoorts. “De installatie voorziet in de luchtbehandeling (koeling) van alle patiëntenkamers, operatiekamers, bezoekruimtes en de receptie van het ziekenhuis”, vertelt directeur Willem Trapenberg. “Aan de installatie én de gebruikte materialen werden dan ook zeer strenge eisen gesteld. De LEED Gold certificeringscriteria lagen aan de basis van het ontwerp.”

In totaal wordt een aantal gekoeld water verse lucht luchtbehandelingskasten op het dak van het nieuwe ziekenhuis geplaatst, vertelt hij, die de ventilatiesystemen in de verschillende ruimtes aansturen, evenals de koelconvectoren. “In een deel van de kamers worden koelconvectoren toegepast, in andere kamers is gekozen voor kleine luchtbehandelingskasten. Door in plaats van koudemiddelen water te gebruiken als energiedrager, leveren we een belangrijke bijdrage aan het milieu en de veiligheid in het gebouw, aangezien alle koudemiddel buiten het gebouw wordt gehouden.”

De nieuwbouw van het Hospital Nobo Otrobanda is het grootste project uit de geschiedenis van W.G. Trapenberg Air-conditioning Service N.V..