Na een aanbesteding zijn diverse partijen geselecteerd om voor GGD Gelderland Zuid een prachtige nieuwe huisvesting te realiseren aan de Professor Bellefroidstraat in Nijmegen. De volgende partijen werken in teamverband nauw samen aan het ontwerp van het transparante hoofdgebouw; De Twee Snoeken (architect), HEVO (projectmanager), de medewerkers van de GGD en Valstar Simonis, verantwoordelijk voor alle technische installaties.

    

De huidige, 40 jaar oude, huisvesting van de GGD Gelderland aan de Groenwoudseweg is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige eisen op het gebied van energieverbruik en is het pand bovendien onhandig ingedeeld. De belangrijkste visie voor de gewenste nieuwe werkomgeving is dat het een gezond gebouw moet worden. De volgende gebruiksfuncties worden gecombineerd in het nieuwe onderkomen van de GGD Gelderland; werken, vergaderen, ontmoeten en biedt het tevens een publieksfunctie, zo zullen onder andere een consultatiebureau en een polifunctie worden ondergebracht in het gebouw.

Het nieuwe hoofdkantoor wordt straks een duurzame en gezonde plek die optimaal aansluit bij de behoefte van haar cliënten, medewerkers en andere partners van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst en de Veiligheidsregio.

Juist in deze onwerkelijke tijd van het coronatijdperk vindt Valstar Simonis het extra waardevol een mooie bijdrage te leveren aan dit gezonde gebouw en alle medewerkers straks een fijn perspectief te bieden.

Beelden en video geproduceerd en beschikbaar gesteld door De Twee Snoeken