Aanbesteding Gelders Huis stap verder naar dialoogfase

De aanbesteding van het project ‘Het Gelders Huis’ is een stap verder. Het consortium iDNova (In Domu Nova), is samen met twee andere consortia door de Provincie Gelderland geselecteerd voor de zogenaamde dialoogfase. Zij zijn op 30 januari jl. geselecteerd uit acht partijen. De Provincie Gelderland besteedt de vernieuwing van haar huisvesting aan de Markt in Arnhem aan door middel van een Publiek Private Samenwerking (PPS). Het is voor de provincie noodzakelijk te investeren in een vernieuwing van de huisvesting om kosten te besparen en omdat een deel van de gebouwen technisch verouderd is. In oktober 2013 hebben acht partijen zich gemeld voor de selectie. Nu is de dialoogfase gestart met drie van deze partijen. Naar verwachting wordt eind 2014 een keuze gemaakt voor de realisatie van ‘Het Gelders Huis’ en kan begin 2015 de bouw beginnen. Eind 2016 moet vervolgens de vernieuwde huisvesting gereed zijn.

Over het project

De huidige vijf panden rond de Markt in Arnhem worden opgeknapt, ingekrompen en vormen straks een gebouwenensemble dat één logisch en onlosmakelijk geheel is. Hierdoor ontstaat een efficiënt en aantrekkelijk kantoor dat geschikt is voor het huisvesten van de medewerkers van de provincie en haar partners. Het Gelders Huis voldoet straks aan de ambities van de provincie omtrent kwaliteit, flexibiliteit, Het Nieuwe Werken en duurzaamheid.

VolkerWessels Integraal vormt samen met de bedrijven AAFM Facility Management, Architectenbureau Fritz, Bartels, DGMR, HOMIJ Technische Installaties, OTH, PCH Holding, Team V architecten, Valstar Simonis, Visser & Smit Bouw en Wessels Rijsen het consortium iDNova. De aandeelhoudende partij is VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Participaties B.V.