Het thema Circulaire Economie is momenteel niet weg te denken. De week van de Circulaire Economie was een groot succes, waar volop aandacht was voor diverse initiatieven die we inmiddels rijk zijn. Ook in de bouw zijn diverse initiatieven opgestart.

Met het pand van Alliander in Duiven is al een icoon neergezet dat voor 80% circulair is. Daarnaast is er door ruim 60 partijen een Green Deal Circulaire Economie geïnitieerd, waar als eerste stap het opstellen van een Gebouwpaspoort is gezet: de circulaire kenmerken van een gebouw worden vastgelegd. Waar het in de gerealiseerde projecten van de voorlopers vooralsnog aan lijkt te ontbreken, is de circulariteit van de installaties en dan meer specifiek de klimaatinstallaties.

Vanuit de gemeenschappelijke interesse heeft een aantal partijen elkaar gevonden om gezamenlijk de mogelijkheden voor een circulaire installatie te onderzoeken. Met Valstar Simonis als initiator hebben Carrier, Priva, Thermaflex en Van Dorp Installaties samen met de TVVL als kennisplatform de handen ineen geslagen en zichzelf als doel gesteld een circulaire installatie te realiseren. Als collectief kunnen we gezamenlijk niet alleen dergelijke installaties ontwerpen en realiseren, maar desgewenst ook onderhouden en beheren.

Na een aantal intensieve brainstorm- en kennisdelingssessies over de ins en outs van een circulaire installatie in zijn algemeenheid, maar ook op de producten en diensten van de partijen afzonderlijk, zijn de pijlen gezet op het daadwerkelijk realiseren van een circulaire installatie. Gezocht wordt dan ook naar een concreet project waar de opgedane kennis kan worden toegepast en waar een pilot kan worden gerealiseerd.

Als randvoorwaarden voor een potentieel project zijn de volgende punten opgemaakt:

  • Bij voorkeur renovatie/transformatie;
  • Maatschappelijk/sociaal doel;
  • Ruime planning;
  • Kennisdeling en transparantie over voortgang en resultaten;
  • Focus op HVAC/Klimaatinstallaties.

Alle deelnemende partijen hebben als doelstelling om de installatie te ontwerpen en realiseren zonder winstoogmerk, vandaar ook de voorkeur een maatschappelijk/sociaal doel. Heeft u of kent u een dergelijk project en heeft u interesse om hierover met ons in gesprek te gaan, neem dan contact op met Olaf Oosting van Valstar Simonis, via ooo@valstar-simonis.nl of 06-18960706.