We hoopten op 30 deelnemers aan de bijeenkomst Circulaire Installaties. Er kwamen er maar liefst 80. Ze luisterden naar onder andere Olaf Oosting en Gino Lambert. Met een aantal partners startte zij enige tijd geleden met het vraagstuk ‘wat is nu een circulaire installatie?’.

Een van de aanleidingen was een artikel in het Financieele Dagblad waarin groot alle onderdelen van een circulair gebouw stonden beschreven. Bijna alle, want de installaties waren vergeten. Dat vroeg om onderzoek. En om pilotprojecten. Het Westelijk Handelsterrein is er een van waar gezocht wordt naar wat nu een circulaire installatie is.

Principes

Er zijn verschillende handvatten die helpen bij het bepalen van een definitie. Bijvoorbeeld C2C, BAMB2020, Green Deal Circulaire Gebouwen, Alba Building Circularity Index en Madaster 2.0. Vandaaruit zijn ontwerpprincipes beschreven voor circulaire installaties.

  • Materiaal hergebruik
  • Levensduurverlenging
  • Flexibiliteit
  • Veilige materialen
  • Hernieuwbare energie
  • As a Service

Ontwikkelen

Gino Lambert vertelde vervolgens hoe deze principes doorvertaald worden in een ontwerp voor een installatie. Dat is nog niet eenvoudig, want er zijn vele soorten installaties. De doelen verschillen sterk, net als de manier waarop de energie wordt opgewekt en voor welke ruimtes ze zijn bedoeld. Tijdens een rondleiding op het Westelijk Handelsterrein werd duidelijk hoe hier is geprobeerd een circulaire installatie te ontwikkelen.