Valstar Simonis adviseert al ruim 70 jaar op het gebied van prettig, veilig en duurzaam leef-, woon- en werkcomfort in de gebouwde omgeving. Hierbij streven wij naar de optimale balans tussen de belangen van People, Planet en Profit voor onszelf en voor onze omgeving. Wij doen dit door zo duurzaam mogelijke ontwerpen te maken, onze eigen milieubelasting elk jaar te verlagen en door maatschappelijk betrokken te ondernemen.

Continue verlagen milieubelasting Valstar Simonis

Naast ons kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 beschikken wij ook over een milieumanagementsysteem conform de ISO 14001 (milieumanagement) dat ons stimuleert om continu onze eigen milieuprestatie te verbeteren. Dit gaat enerzijds over onze eigen huisvesting en activiteiten (vervoer, papier etc.) maar ook over de duurzaamheid van ons advieswerk.

Met betrekking tot ons eigen handelen zijn wij continu bezig om de milieubelasting van onze kantoren te verlagen. Het energiegebruik wordt jaarlijks minder, het papierverbruik loopt terug, de afvalscheiding wordt steeds beter etc. Het handelen van onze medewerkers beïnvloeden wij (overigens mede vanuit die medewerkers zelf) door thuiswerken te faciliteren en te stimuleren, met 5 vestigingen 'dichtbij', bijeenkomstruimten te hebben, de lease/reiskostenregelingen slim in te richten zodat teveel autokilometers voorkomen worden.

Duurzame advisering en ontwerpen

Wij hebben het milieumanagementsysteem zodanig ingericht dat deze werkwijze ons ook helpt om de inhoud van onze advisering steeds duurzamer te maken. Wij verleiden onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners om zo ver als mogelijk te gaan.

Valstar Simonis heeft experts in huis die gecertificeerd zijn om een BREEAM-certificaat af te geven voor projecten. Daarnaast is op basis van de BREEAM-methodiek een eigen interne duurzaamheidstool ontwikkeld. Voor projecten kunnen we hiermee onze eigen ambitie en bijdrage vaststellen. Deze tool is ook te gebruiken om over duurzaamheid in gesprek te gaan met opdrachtgevers.

Wij hebben al zeer veel BREEAM-NL gecertificeerde projecten ontworpen en tevens de realisatie begeleid. Dit laatste is van belang om ook de daadwerkelijk gebouwde duurzaamheid te monitoren.

Maatschappelijk betrokken

Valstar Simonis is maatschappelijk betrokken en wij ondernemen met oog voor onze omgeving en de samenleving. Een uiting van die betrokkenheid is de lijst met initiatieven die wij ondersteunen, zoals het Ondernemen voor ondernemers van Oxfam Novib, BeterBoek: een voorlichtingsboek voor kinderen die in ziekenhuizen opgenomen worden, CliniClowns puzzel- en kleurgids, Zien door te voelen (een project van Bartiméus Sonneheerdt), Stichting Karauli voor de duurzame verbetering van de lokale watervoorziening in Karauli (India), de vrienden van het Museon, studievereniging Mollier van de TU Eindhoven.

Verder komt het werken vanuit en met de samenleving ook naar voren in de samenwerkingsverbanden die wij hebben met vele andere betrokken partijen. Voorbeelden daarvan zijn de Dutch Green Building Council (DGBC), Duurzaam Gebouwd, stichting Kiemt in Oost-Nederland (kennis en innovatie in energie- en milieutechnologie), de Bouwcampus in Delft, NLingenieurs.