Wij zetten onze kennis maximaal in voor een gezonde en houdbare wereld

Valstar Simonis ziet de noodzaak om onze samenleving duurzaam te maken. Daarom werken we aan comfortabele, flexibele gebouwen die onze leefomgeving niet belasten. Of die daar zelfs positief aan bijdragen. Hoe bereiken we dit?

Comfort

Een gebouw waarin je met plezier woont, werkt of recreëert, behoudt zijn waarde. Comfort draagt bij aan de gezondheid en productiviteit van mensen. Gebouwinstallaties helpen daarbij, maar wij vinden: hoe minder, hoe beter. Door op een maatschappelijk verantwoorde wijze te ondernemen, biedt Valstar Simonis haar medewerkers een solide en prettige basis om consistent met bovenstaande visie te adviseren.

Circulariteit

Circulair ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden is helaas nog niet vanzelfsprekend. Door de gehele bouwketen heen is het van essentieel belang aanpassingen te maken in onze manier van ontwerpen en dat vraagt ook om andere manieren van samenwerken. Valstar Simonis gaat graag deze uitdaging aan om slim na te denken over het gebruik van grondstoffen en het hergebruik van bouwmaterialen.  Dit is een van de vele steentjes die Valstar Simonis bijdraagt  aan de ambitieuze, duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Minder energieverbruik

Verlaging van het energieverbruik is van groot belang voor het milieu. En, ook gezien de alsmaar stijgende energieprijzen, geldt dit ook voor elke organisatie en bedrijf. We helpen opdrachtgevers en eindgebruikers te kiezen voor de beste energiebesparende oplossingen.

Flexibiliteit

Als een gebouw eenvoudig kan worden aangepast aan veranderende functies, is het ook duurzaam én circulair. Dit vraagt om inventief ontworpen installaties.

Gebruiksfase

Voor een lange levensduur moet het installatieontwerp zijn afgestemd op de gebruiksfase. Daarom moeten de installaties eenvoudig kunnen worden onderhouden en beheerd.

Effectief en efficiënt water- en materiaalgebruik

Ook effectief en efficiënt water- en materiaalgebruik hoort bij een duurzaam gebouw. Wij zorgen voor een goede balans tussen installatietechnische en bouwkundige voorzieningen. Op basis van de levensduurkosten (Life Cycle Analysis) maken we de juiste afweging voor de beste oplossing.