BIMmen is binnen de bouw- en installatiewereld inmiddels een vertrouwd werkwoord geworden. Het gebruik van deze virtuele 3D-techniek is niet weer weg te denken. Valstar Simonis heeft BIM al in een vroeg stadium (2008) omarmd en loopt nog altijd voorop in de toepassing ervan. Twee leden van onze ‘Taskforce BIM’, Mark Schreijnders en Johannes Weissborn, gaan in op de laatste ontwikkelingen.

Welke meerwaarde heeft BIM voor jullie opdrachtgevers?
Johannes; ‘Het gebruik van BIM binnen onze ontwerpen heeft in een heel korte tijd een enorme groei doorgemaakt. Al vanaf de start van onze eerste ontwerpen wordt deze 3D-techniek op hoog detailniveau uitgewerkt. Dit heeft als groot voordeel dat op het moment dat de ontwerpen overhandigd worden aan de aannemer, het uitvoeringsontwerp heel efficiënt kan worden toegepast. Dus minder discussiepunten en dus ook een aanzienlijke reductie van problemen in de executiefase.

Het BIM-proces wordt steeds meer een vast onderdeel in het ontwerpen van gebouwen. Al in een vroeg stadium zagen wij het nut in van het toepassen van BIM; inmiddels hebben wij al ruim 10 jaar ervaring hiermee opgebouwd. Wij zijn er trots op dat wij op een heel efficiënte manier, samen met onze samenwerkingspartners (opdrachtgevers, architecten en collega adviseurs), slimme werkmethodieken hebben kunnen ontwikkelen.


Welke voordelen biedt BIM nog meer?
Mark: “Met BIM kunnen wij in de eerste plaats zien of de technische installaties in de ruimte passen: de precieze afstemming met bouwkundige en constructieve elementen van het gebouw. Daarnaast kunnen wij er ‘intelligentie’ in stoppen, waardoor wij installaties kunnen berekenen en controleren. Door bijvoorbeeld de oppervlakte van een ruimte te exporteren, kunnen wij de ventilatiebehoefte uitrekenen en snel zien of kanalen niet te groot of te klein zijn. Daardoor kunnen wij preciezer begroten en signaleren wij aandachtspunten in het installatie-ontwerp al in een heel vroeg stadium, waardoor wij snel kunnen bijsturen.”

Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er?
Mark: “Wij werken tegenwoordig met Revizto, een viewer waarmee je 3D-modellen kunt bekijken. Je ziet dan bijvoorbeeld de eigenschappen van de componenten en je kunt opmerkingen bij het ontwerp plaatsen. Wij gebruiken Revizto zowel intern als extern. Voor opdrachtgevers biedt het veel waardevolle informatie: zij krijgen bijvoorbeeld goed inzicht in de hoogte van het plafond of in de indeling van de techniek-ruimte.”

         

Luchtbehandelingssituatie van techniekruimte TNW (zuid) in BIM (links) en in werkelijkheid (rechts)

Johannes: “Een andere nieuwe ontwikkeling is het zogenaamde materialenpaspoort. Daarin leggen wij vast welke materialen wij gebruiken. Het materialenpaspoort is een belangrijk instrument voor verdere verduurzaming binnen de bouw. Het geeft immers inzicht in welke materialen gebruikt zijn en dat is nodig om stappen te zetten op het gebied van circulair bouwen en het terugdringen van afval. Je hebt dan goed vastgelegd welke materialen uit de gebouwen je later weer kunt gebruiken.

Verder biedt BIM voor beheerders van gebouwen een documentatietool teneinde het gebouw gedurende zijn gehele levenscyclus digitaal in kaart te brengen. Bovendien worden bouwmaterialen schaarser en wint circulair bouwen steeds meer aan terrein. Hergebruik van grondstoffen, materialen en goederen staat hierbij centraal. BIM biedt een krachtige tool om circulaire aspecten meetbaar te maken; het biedt inzicht in de aanwezige materialen en in de beheersbaarheid van een gebouw.

Door implementatie van BIM in het ontwerpproces is de rol van de adviseur hierin een nog krachtiger onderdeel geworden. Dit is al rond 2005 in beeld gebracht door de MacLeamy curve (figuur). MacLeamy illustreerde dat naar mate het ontwerpproces vordert de kosten stijgen op het moment dat er ontwerpwijzigingen worden doorgevoerd. Door vroegtijdige introductie van BIM in het ontwerpproces, wordt de kwaliteit en efficiëntie aanzienlijk verbeterd.


MacLeamy Curve

Zetten jullie zelf ook nieuwe ontwikkelingen in gang?
Mark: “Jazeker. Wij lopen echt voorop waar het gaat om BIM en die ervaring gebruiken wij om het proces waar mogelijk te verbeteren. Zo hebben wij een eigen bibliotheek met productinformatie gebouwd en een BIM-standaardboek samengesteld. In dat boek geven wij per fase aan welke informatie wij in de modellen stoppen. Daar is nog weleens verwarring over en om misverstanden en vertraging in de uitvoering te voorkomen, maken wij voortaan gebruik van dat standaardboek.”

Inmiddels zijn wij zover dat bijna al onze projecten met BIM worden ontworpen. En dat is voor een MKB-bedrijf zoals Valstar Simonis een unieke situatie. ■