Vanuit onze schat aan ervaring op het gebied van zowel de technische en financiële exploitatie kunnen wij opdrachtgevers in deze fase voortdurend ontzorgen. Als verbindende schakel tussen enerzijds techniek en anderzijds de financiën zijn wij in staat alle partijen te bedienen en binden.

We kunnen voor u als installateur een business model opstellen en de mogelijkheden voor een financiering onderzoeken. Aanvullend kunnen we een financieringsmemorandum opstellen en bij diverse financiers uitzetten. Maar we kunnen voor u als financier of bank ook de energie-installaties technisch inhoudelijk toetsen (technical due diligence) en het business model en haar uitgangspunten valideren. Vanuit beide oogpunten biedt dit extra comfort bij het aangaan of verstrekken van een projectfinanciering

Vanuit onze kennis van installaties en energiebesparende maatregelen zijn wij in staat om over de (on)mogelijkheden voor het opzetten van de zogenaamde Energy Service Companies (ESCo) te adviseren en deze te managen.