Een vastgoedobject zonder energielabel is praktisch niet meer mogelijk. Voor zowel woningen als kantoren geldt dat een object voorzien moet zijn van een energielabel wanneer deze verkocht of verhuurd wordt. Voor utiliteit en kantoren geldt dat Valstar Simonis snel een in staat is een energielabel af te geven.

Het reguliere energielabel voor utiliteit is:

  • is vanaf 2008 verplicht bij nieuwe verhuur of verkoop;
  • komt tot stand door beperkt onderzoek;
  • is een algemene berekening van de energieprestatie van een gebouw onder standaardcondities.

EnergiePrestatieAdvies (EPA-U) Maatwerk

Aanvullend op het energielabel is het mogelijk om een zogenaamde EnergiePrestatieAdvies (EPA) Maatwerk op te laten stellen. Hierin wordt in een heldere rapportage weergegeven hoe het vastgoedobject/pand presteert en welke verbetermogelijkheden er zijn. Per verbetermogelijkheid wordt gedetailleerd bepaald wat de kosten en baten zijn.