Een korte scan van uw huisvesting en energiehuishouding. Zijn er eenvoudige verbeteringen te behalen, op het gebied van energieverbruik, onderhoud en comfort in uw gebouw? Laat u verrassen door de eenvoudige mogelijkheden tot energiebesparing en lagere exploitatiekosten, ook voor úw gebouw!

Veel installaties in bestaande gebouwen functioneren in de loop van de tijd verre van optimaal. Uit onderzoek blijkt dat in meer dan 70% van de utiliteitsgebouwen energie en geld worden verspild door een slechte werking, inadequaat beheer en onderhoud van de installaties en onzuinig handelen van gebruikers.

Valstar Simonis heeft daarom een Quick Scan "optimalisatie energiegebruik" ontwikkeld. Hiermee kunnen wij u helpen om het energiegebruik te verminderen en onderhoud van installaties op een strategischer manier in te zetten.

Verspilling van energie(kosten)

Bij de oplevering van een gebouw functioneren de klimaatinstallaties over het algemeen als een zonnetje, zeker wanneer er actief commissioning plaatsvindt. Na verloop van tijd worden setpoints gewijzigd of wordt bij een interne verbouwing onvoldoende rekening gehouden met de bestaande klimaatinstallaties. Dit leidt tot comfortklachten en een matig functionerende klimaatinstallatie. Verspilling van energie en een te hoge energierekening zijn het resultaat.

Quick Scan optimalisatie energiegebruik

De Quick Scan "optimalisatie energiegebruik" van Valstar Simonis geeft u inzicht in het energetisch functioneren van uw gebouw. We kijken naar de techniek van het gebouw, de organisatie van beheer en onderhoud en hoe het gebouw gebruikt wordt. Aan de hand van de inzichten geven we aan waar onnodig energie wordt gebruikt en hoe dit binnen het samenspel van techniek, beheer en onderhoud en gebruik kan worden verbeterd. Dit omvat zowel technische als procedurele maatregelen.

De Quick Scan geeft inzicht in:

  • Energieverspilling en besparingsmogelijkheden;
  • Beheer- en onderhoud optimalisaties;
  • Mate van duurzaam gebruik van het gebouw.

Om te komen tot:

  • Energiebesparing;
  • Lagere exploitatiekosten;
  • Duurzamer gebruik van uw gebouw.