Sinds 5 december 2015 zijn bedrijven groter dan 250 werknemers of met meer dan 50 miljoen euro omzet verplicht een zogenaamde Energie-audit te doen. Deze verplichting komt uit Europese regelgeving: de Energy Efficiency Directive.

Het doel hiervan is dat bedrijven inzicht krijgen in hun CO2-footprint. Alle energie die gepaard gaat met de gebouwen, processen en verkeer moeten nauwkeurig in kaart worden gebracht. Aan de hand hiervan moeten besparingsmogelijkheden in kaart worden gebracht en ook daadwerkelijk worden uitgevoerd indien deze binnen vijf jaar terugverdienbaar zijn. Voor Valstar Simonis komen hier een aantal werkzaamheden samen. We kunnen u de energie-audit uitvoeren, waarbij wij ter plaatse de situatie opnemen en vastleggen, maar ook het contact met de Omgevingsdienst onderhouden. Aanvullend kunnen we de eventuele maatregelen die voortkomen uit de energie-audit ook voor u uitbesteden en de uitvoering begeleiden.